JN-reception

Det var den psykiatriske overlæge (nu pensionerede) Johannes Nielsen, der oprindeligt fik idéen til Gallo aktiviteterne. Johannes Nielsen oplevede, hvordan mange patienter fik det bedre gennem meningsfyldt arbejde og kreativitet. Han startede med i 1975 at oprette Museet, der stadig ligger på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Sidenhen er 14 andre Gallo Aktiviteter stødt til, så det i dag er et stort 'projekt'. I dag er der i alt 15 Gallo Aktiviteter.  I disse aktiviteter arbejder der til sammen ca. 80 mennesker, hvoraf ca. 60 er psykiatribrugere. Herudover er der 65 frivillige professionelle medarbejdere og en leder i Gallo Kriserådgivning. Målgruppen for Gallo Aktiviteterne er primært mennesker med psykiske/sociale problemer eller psykiske sygdomme. Mange steder gælder tilbudene dog alle; f.eks. muligheden for at udstille i Galleri Gallo eller gå på café i Gallo Huset. Den røde tråd i arbejdet med Gallo Aktiviteterne har altid været hjælp til selvhjælp gennem kreativ beskæftigelse og meningsfuldt arbejde. Det vi i dag kalder recovery og empowerment. Historisk hed det, at Gallo Aktiviteterne var ukommercielle, kreative græsrodsaktiviteter. I dag kalder vi det socialøkonomiske virksomheder.

Læs meget mere om Gallo aktiviteterne her.

 

"Stifteren af Gallo aktiviteterne, Johannes Nielsen, taler ved åbningsreceptionen i Gallojob's nye lokaler, januar 2006 "