CABI informerer om løntilskud

 

Sindslidende og aktiv medarbejder i virksomheden

arbejdsmappe, 2009, Guide til virksomheder (43 sider)

 

Socialtengagement.dk

Her finder du værktøjerne til at arbejde socialt engageret - det vil sige til at rekruttere, skabe trivsel og fastholde medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

 

Socialøkonomisk Netværk

Velkommen til Danmarks Socialøkonomiske netværk - En platform for udveksling af viden, erfaringer og kontakter på tværs af sektorer.

 

Gallojobs slutevaluering 2007

Gallojob begyndte i 2004 for ansøgte projektmidler, som Gallo Huset havde fået tildelt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Hensigten med projektperioden var, at der skulle fokuseres på udvikling af

metode og jobkunders stabilisering på arbejdsmarkedet. Projektet sluttede 31/12 06.

 

Vidensnetværket

Vidensnetværkets formål er at samle og sprede viden om handicap og beskæftigelse. Vidensnetværket medvirker på den måde til, at aktører på beskæftigelsesområdet får viden om, hvordan mennesker med handicap/sygdom kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

 

MULIGE VEJE TIL UDDANNELSE OG JOB FOR UNGE MED PSYKISKE BARRIERER, September 2009

En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland