Generel info

Recovery

Recovery betyder her at komme sig af psykiske vanskeligheder. Recovery er ikke en metode, et redskab eller en organiseringsform, men en unik, personlig og social proces, hvori­gennem mennesker kommer sig.

Nogle undersøgelser anvender kvantificerede indikatorer for recovery. Indikatorerne er ikke ens på tværs af forskellige undersøgelser, men der skelnes oftest mellem kliniske kriterier (med vægt på symptomer og hospitaliseringsgrad) og sociale kriterier (med vægt på trivsel og socialt funktions­niveau)2. Ud fra disse kriterier kan der opstilles to ’grader’ af recovery:

At komme sig helt

For at blive betragtet som et menneske, der er kommet sig helt, skal symptomerne være for­svundet helt, og personen skal være vendt tilbage til det funktionsniveau, som vedkommende havde inden de psykiske vanskeligheder. Bedringen skal være af en vis varighed og må ikke være knyttet til nogen form for vedvarende psykiatrisk behandling.

At komme sig socialt

Et menneske, som er kommet sig socialt, kan stadigvæk fremvise kliniske tegn på psykiske van­skeligheder som for eksempel at høre stemmer eller have paranoide vrangforestillinger. Men disse symptomer forhindrer ikke personen i at deltage i det sociale liv (arbejde, socialt netværk og sociale aktiviteter). Der er heller ikke foregået nogen indlæggelse på psykiatriske afdelinger.

(Socialstyrelsen)

 
Mange førtidspensionister ønsker en mere aktiv hverdag

Knap hver fjerde førtidspensionist vil gerne deltage i frivilligt arbejde, kurser eller andre aktiviteter i deres nærområde– hvis nogen hjælper dem lidt i gang. Det viser en ny undersøgelse, som SFI har foretaget for Pensionsstyrelsen.

(Pressemeddelelse fra SFI)

 
Førtidspensionister i socialøkonomiske virksomheder

Ny undersøgelse af førtidspensionister i socialøkonomiske virksomheder viser, at førtidspensionister gerne vil arbejde og har gode muligheder for det i socialøkonomiske virksomheder, der under individuel hensynstagen skaber reelle job i reelle virksomheder.

(Center for Socialøkonomi)

Ny guide om handicap og beskæftigelse

Vidensnetværket har i samarbejde med handicaporganisationerne på de enkelte områder udarbejdet guiden om handicap og beskæftigelse I guiden kan du læse om en række handicap og sygdomme og deres betydning i forhold til beskæftigelse.

(vidensnetvaerket.dk - nyheder)