Gevinsten for arbejdspladsen

Vores jobformidling bygger på Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Gallojobs filosofi er, at meningsfuldt arbejde skaber større glæde og trivsel. I Gallojob fokuserer vi i høj grad på muligheder og ressourcer hos den enkelte job­søger frem for sygdom og begræns­ninger. Vores erfaring er den, at også på arbejdspladsen bliver der flyttet lidt på fordommene, når man åbner for en ny type medarbejder. Man bliver mere rummelig og får samtidig en forståelse for, at folk med en skrøbelig psyke også har noget at give videre til en arbejdsplads.

Arbejdspladsen kan imødese en medarbejder, der er engageret og indstillet på at yde sit bedste. Vore jobkunder er meget samvittighedsfulde. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiver fra begyndelsen klart afgrænser opgaverne, så jobkunden bevarer overblikket og føler, at han/hun løser opgaverne på den rigtige måde. Ud over jobkundens engagement er lønningsvilkårene også meget gunstige for arbejdsgiver.

Aflønning

Arbejdsgiver aflønner sin ansatte i job med løntilskud på følgende måde: Aflønningen forhandles af begge parter, men timelønnen vil typisk ligge på ca. 50,- kr. Fra dette beløb skal træk­kes tilskuddet fra Århus Kommune på 24 kr. i timen. Arbejdsgivers egenbetaling bliver derved 26 kr. i timen. Lønrefusionen betales månedsvis bagud til arbejdsgiver. Ansættelsen varer, så længe begge parter ønsker det.

Der er mulighed for at koble en ekstern eller intern mentor på ved praktikstart, samt i den første tid på arbejdspladsen. Mentorudgiften dækkes helt af kommunen. Vi er behjælpelige med dette.

I job med løntilskud gælder de samme regler for ferie og sygdom som ved ordinære ansættelser.

§ Regler for job med løntilskud klik her

 

Under ansættelsen

 

Det er en god idé at orientere kolleger om deres nye medarbejder. En kort gensidig præsentation fremmer samarbejdet og er med til at forhindre evt. misforståelser i begyndelsen. Normalt aftales en praktikperiode på 2 til 4 uger, før man aftaler endelig ansættelse. Praktikperioden er ulønnet.

Desuden er det af stor betydning, at den ansatte med løntilskud har en fast person, som hun/han kan gå til, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. En sådan kontaktperson bør helst findes før en man påbegynder en praktik.

I løbet af de første 2-3 måneders ansættelse tilbyder Gallojob 3-4 opfølgningssamtaler ved møder mellem ansatte, dennes kontaktperson i virksomheden og jobkonsulenten. Gallojob står imidlertid også altid til rådighed med telefonkontakt, hvis den ansatte eller arbejdsgiver skulle have spørgs­mål eller brug for yderligere afklaring. 

Hensynet til den ansatte i job med løntilskud.

På opfølgningsmøderne er der fokus på evt. at justere arbejdstiden og mængden af arbejdsop­gaver. Der er mulighed for at koble en ekstern eller intern mentor på ved praktikstart, samt i den første tid på arbejdspladsen. Mentorudgiften dækkes helt af kommunen. Vi er behjælpelige med dette.